med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 
STADGAR
Stadgarna för Hinsen-Logärdens FVO i PDF-format, sid 1-6

Sid 1

Sid 2

Sid 3

Sid 4

Sid 5

Sid 6 (karta)