med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 


FISKEKORT

 
Fiskekortspriser för Hinsen-Logärdens FVOF under 2019

Observera att det finns en ny typ av familjekort som gäller icke hemma-
boende barn och barnbarn för fiskerättsbevis, arrende- och ortskort.
Även ett trollingkort för båda kategorierna familjemedlemmar införs.

Dagkorten för röda kort, automat och Lilla Logärden höjs den 1 maj i år.
    
För att få lösa ett familjekort alla kategorier måste först ett fiskerättsbevis,
arrende- eller ortskort lösas.

Fiskrättsbevis, vita kort                                                                150 kr/år       
Fiskrättsbevis löst med stöd av arrende, vita kort                          200 kr /år      
Ortskort, vita kort                                                                        400 kr/år
Hemmaboende familjemedlem alla kategorier
enligt ovan, vita kort                                                                       75 kr/år
Icke hemmaboende barn och barnbarn alla kategorier
enligt ovanstående, vita kort                                                          200 kr/år
Samtliga familjekort ska förses med rött kryss

Fiskekort övriga:
Fiskekort röda kort                                                                       500 kr/år
Fiskekort röda kort                                                                       200 kr/vecka
Fiskekort röda kort eller automat          60 kr/dag     2019-05 01:    80 kr/dag
Fiskekort Lilla Logärden                       80 kr/dag     2019-05-01:  100 kr/dag


För trollingkort gäller följande priser, inklusive övrigt fiske:
Trolling är endast tillåtet på Hinsen och Logärden, på övriga vatten gäller fiske från land.
Isfiske med 8 spön får endast bedrivas på Hinsen och Logärden.

Fiskerättsbevis/arrende/familj Ortskort Övriga
Dag 100 kr
Vecka 200 kr
Dag 150 kr
Vecka 350 kr
Dag 200 kr
Vecka 600 kr
År 600 kr År 1000 kr År 1400 kr

Fiskekortsförsäljare

Automater
finns på följande platser
1. Blixbo efter vägen till Logärden
2. Hillersboda vid adress Hillersboda 80
3. Finngärds fäbod vid parkering på väg ner till Logärden
4. Korsån vid Herrgården

 

Fritidsfiskekort- Allmänheten
Vid Engkvist Taxi & Bensin, Macken, Sundborn
Vid Svärdsjö Järn och OT Motor AB
Vid Jaktia och på Turistbyrån
i Falun
Hos Time (Stallbacken) i Hofors

På internet
: Klicka HÄR
Nyhet Gottboden Svärdsjö Anita Bohm, Korsån, Lars Nordström Finggärdets fäbodar, Jeanette Persson Karlsbyheden 71, Ove Bruhn, Hillersboda

http://www.ifiske.se/

Fiskerättsbevis/Ortskort..............................................
Anita Bohm, Korsån
...............
Ove Bruhn, Hillersboda
.................................
Jeanette Persson Karlsbyheden 71

Arne Murmester, Borgärdet,

Kjell Andersson Stora,

Kristina Böhlmark, Ruptjärn,

Lars Nordström, Finngärds fäbodar................................................


http://visitsodradalarna.se/

 

Upp