med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 

 

FISKEVÅRD

 


Utsättning av fisk

Sedan 1980-talet bedriver vi fiskodling i Håsjön. Roger Arvidsson, Pär Larsson, Thomas Lundin och Stefan Österlund har numera ansvaret för verksamheten.

Vi startar på våren med ca 600kg Öring. Varje fisk väger ca 200-250gr, men kommer till hösten att väga drygt ett kilo. 2015 blev odlingsresultatet 1300kg öring. Fiksen har under hösten satts ut i lilla Logärden, Lisstjärnen, St Övertjärnen samt Hinsen och Logärden.

Vad är sant om kräftor?

På den här sidan får du intressant information om flodkräftor och signalkräftor.

http://www.krafta.nu/

Logärdens gäddor och rödingar

Föreningen har sedan 2004 årligen bedrivit lekfiske efter gädda i avsikt att decimera beståndet till förmån för rödingen i sjön. Eftersom frågan har kommit upp om detta är vettig fiskevård eller inte så har kontakt tagits med SLU:s Sötvattenlaboratorium för att få reda på om det är en åtgärd, som vi ska fortsätta med. Föreningen har fått ett förslag från Erik Degerman & Johan Hammar för hur frågan bör hanteras i framtiden. Forskarnas förslag återfinns i bilagd fil. Föreningen har utsett en grupp, som jobbar med en handlingsplan. 

 För att öppna ny sida med förslaget - klicka HÄR!Vattenkvalitet

Hinsen-Logärdens FVO:s vatten är samtliga av typen näringsfattiga skogsvatten. Totalfosforhalten är genomgående låg d.v.s. 10-20 mg/l och vattnens totala produktionsförmåga är således mindre än de oftast högproduktiva slättlands-sjöarna. Den begränsade produktionen ger en liten mängd organiskt material för nedbrytning varför syretillgången i denna vattentyp oftast är acceptabel även under senvintern.
Försurningssituationen är väl dokumenterad inom området. pH-värdet anger surhetsgraden på vattnet och områdets sjöar avviker inte från normala värden för skogsvatten som är 6-7. Alkaliniteten anger vattnets motståndskraft mot försurning och om värdet är under 0,05 mekv/l anses vattnet vara försurningskänsligt eller försurat. Om alkaliniteten är över 0,10 mekv/l anses vattnet vara bra och kommer inte att försuras inom överskådlig tid. Alkaliniteten i området är i huvudsak bra. I några sjöar norr om Hinsen med brunfärgat vatten ligger värdena i närheten av 0,05 mekv/l, vilket är naturligt för denna typ av vatten.