med bl.a.protokoll

med styrelse, tillsyns-män, e-postadress

med kartor för utskrift

med regler för trolling

med utflyktsmål, logi

med annonser om behov av hjälp


 
 


KONTAKT
med styrelse och tillsynsmän, e-post
Styrelsens sammansättning:

Niklas Andersson
070-570 78 77
Karlsbyn 91,
790 15 Sundborn
niklas.andersson2.na@gmail.com

sekreterare
Ove Bruhn
0246-61060
Hillersboda 80,
79023 Svärdsjö
o.brun@telia.com
kassör fisketillsyn
Jan Larsson

Herrhagsvägen 11b 791 75 Falun jan49larsson@gmail.com

styrelseledamot
Lars Nordström 070-3430961      

Daljunkaregatan 9 C,
791 37 Falun,  
larsarne@live.com

ordförande fisketillsyn
Thomas Wiik
070-312 19 70
Liljansvägen 5,
79023 Svärdsjö
thomas.wiik1970@gmail.com

styrelseledamot/fisketillsyn

Tor Rosendahl
070-534 26 01

Lustigknoppsvägen 2a 791 37 Falun tor.rosendahl1@gmail.com

styrelseledamot
Daniel Sundlöv
073-045 7510
Baggärdet 2
790 15 Sundborn
discodanne87@gmail.com
styrelseledamot

Lars Andersson

Hillersboda 9 790 23 Svärdsjö bobbis_@hotmail.com

styrelseledamot
Hans Aspman
070-536 12 77
Ringvägen 2, 791 74 Falun
hans.aspman@bredband.net
.viceordf/fisketillsyn

Tobias Hedlund
073-089 83 18

Sockenvägen 28 791 43 Faluntobiashedlund@hotmail.com

styrelseledamot

 

Revisorer:

Stigmar Nordin
023-612 47
Karlsbyheden 57,
79015 Sundborn
stigmar.nordin@telia.com
Kjell Pettersson
0290-21534
Skräddargatan 20,
81331 Hofors


Tillsynsmän:

Hans Andersson 070-838 06 59
Kjell Pettersson 070-692 17 56
Mathias Holgersson 070-359 56 74
Jan Malmqvist

070-646 48 43

Stefan Stedt 070-670 62 41
Andreas Holmberg
070-656 00 06  
Christer Nilsson 070-550 71 22
Lennart Sandgren 070-291 34 03
Johan Jansson 070-663 83 25
   
   

 

Vid misstanke om olovligt fiske, kontakta någon av dessa!

Upp